Zaměření společnosti

Firma IPOS-SOFT se specializuje na dodávky komplexních informačních systémů pro řízení stavebních firem. Od svého založení v roce 1992 se zabývá vývojem, tvorbou a implementací informačních systémů určených specielně pro stavební firmy. Tato specializace na stavební firmy umožňuje poskytnout těmto firmám ucelené komplexní řešení, umožňující efektivní elektronické zpracování veškerých informací a tím i zprůhlednění všech činností souvisejících s realizací staveb. Centrální zpracování jak ekonomických, tak i technických informací umožňuje měnit stávající způsoby řízení a zjednodušovat složité organizační struktury stavební firmy bez rizika ztráty kontroly nad jednotlivými stavbami i celou firmou.

Právě změna způsobu řízení, kterou přináší nasazení komplexního, informačního a řídicího systému IPOS je hlavním přínosem změny informačního systému. Pouhá výměna stávajících agend za modernější prostředky, bez vyřešení všech vnitřních vazeb mezi jednotlivými procesy, souvisejícími s realizací staveb, nepřináší stavební firmě požadovaný efekt a bývá velmi často zbytečnou investicí. Komplexní, informace a především jednoduchý přístup ke kterékoliv provázané informaci, potřebné pro kvalifikované rozhodování na všech úrovních řízení od mistra po ředitele, rozhoduje o konečném efektu stavby.

Zpřístupnění stavebním firmám veškerých provázaných technických i ekonomických informací tak, aby mohly byly skutečně využitelné co nejširším okruhem řídicích pracovníků je hlavním cílem a zaměřením společnosti IPOS-SOFT.Sídlo firmy a zastoupení

IPOS-SOFT spol. s r.o.
Vrchlického 735/4
415 01 Teplice
Tel.: +420 417 816 811
Fax : +420 417 816 812
E-mail: info@ipossoft.cz


Praha »
Brno »
Tábor »
Havířov »