Procesní nákladové řízení

Stavební firma realizuje jednotlivé stavby s cílem dosáhnout zisk tak, aby mohla pokrýt veškeré své potřeby a investovat do nových strojů a technologií, bez kterých nemůže ve tvrdé konkurenci obstát. Výše zisku u stavební firmy je závislá nejen na obchodní strategii, velikosti zakázek, vybavení firmy, ale především na schopnosti firmy realizovat zakázku s minimálními výrobními a režijními náklady. V době, kdy konkurenční boj o zakázky nutí stavební firmy ke snižování odbytových cen na hranici přímých nákladů, je cestou k prosperitě stavební firmy snižování všech nákladů. Nákladová náročnost staveb je obrovská a proto jakékoliv snížení nákladů se okamžitě promítá do zisku celé firmy. Získat zakázku a také uhlídat u stavební firmy výši nákladů je stěžejním úkolem a stavební firma, která dokáže snížit tyto náklady proti konkurenci má také možnost mezi ostatními stavebními firmami obstát.

Specifikou stavebnictví je právě stavba. Každá stavba je svým způsobem originál a realizovat stavbu jde vždy mnoha způsoby a mnoha technologiemi. Každá stavební firma k realizaci konkrétní stavby vynaloží jiné náklady. Výše těchto nákladů je závislá na vybavení firmy, kvalifikaci pracovníků, znalosti prostředí, ceně zdrojů, použité technologii, zázemí a řídícím aparátu firmy. A právě co nejpřesnější znalost jak podmínek stavby, tak i podmínek stavební firmy rozhoduje o potřebné výši nákladů na realizaci stavby, ze které musí vycházet i správná odbytová cena stavby. Bez předběžné znalosti potřebných nákladů na realizaci stavby nelze ani správně stanovit odbytovou cenu, ale ani kontrolovat náklady v průběhu stavby a tím i řídit stavbu či celou stavební firmu bez zbytečných rizik.

Základem pro efektivní řízení stavební firmy je procesní nákladové řízení. Principem procesního nákladového řízení je stanovení vzájemných vazeb mezi jednotlivými procesy souvisejícími s výstavbou a určení nákladových mantinelů pro každou stavbu, včetně sledovaní dodržení těchto nákladů v čase. Kalkulace stavby je jenom jednou z nutných podmínek pro nákladové řízení, stejně jako funkční a průhledný ekonomický systém, který dává pravdivý obraz o skutečně vynaložených nákladech na realizaci zakázky v čase. Teprve propojení kalkulací v čase s funkční ekonomickou částí stavební firmy vytváří podmínky pro skutečné procesní nákladové řízení, jehož cílem je snižování nákladové náročnosti staveb a tím i zvyšování konečného zisku celé stavební firmy. Trvalý přehled o současném stavu a vývoji nákladů firmy, okamžitě porovnatelný s předpokladem podloženým kvalitní kalkulaci, dává pracovníkům stavební firmy na všech úrovních do rukou správný nástroj k řízení jejich firmy.

Firma IPOS-SOFT spol. s r.o. se zabývá řízením stavebních firem s využitím principů procesního nákladového řízení. Stávající komplexní informační a řídicí systém IPOS pracuje v prostředí Microsoft Windows® a využívá databází na platformě Microsoft SQL Server®. Toto řešení pod názvem IPOS je plně podřízeno organizačnímu členění stavebních firem a je určeno pro komplexní řízení malých i velkých stavebních firem. Výrobní část řídícího a informačního systému stavební firmy IPOSWin může být napojena na stávající ekonomický systém stavební firmy, nebo může být dodán informační systém jako komplex s ekonomickou částí IPOS-EKO, vyvinutou firmou IPOS-SOFT specielně pro potřeby stavebních firem. Celý řídící systém je budován jako otevřeny systém s možností komunikace se všemi rozpočtovými a kalkulačními systémy běžně využívanými ve stavebnictví jak investory, tak i ostatními stavebními partnery. Možnost rychlého předávání dat mezi jednotlivými partnery ve výstavbě je jednou z dalších podmínek pro kvalifikované rozhodování na základě přesných informací. Komplexní systém řízení IPOS zavádí do firmy pevná a jednoznačná pravidla, zprůhledňuje toky nákladů v čase a na všechny úrovně řízení podává informace o stavu výrobního programu, prostavěnosti i aktuálním stavu plánovaných i skutečných nákladů. Veškeré informace jsou zpřístupněny jednotlivým pracovníkům podle jejich organizačního a funkčního zařazení. Jednoduše ovladatelný, průhledný a přehledný řídící systém IPOS může stavební firmě výrazně pomoci při zavádění tvrdých ale nezbytných pravidel pro uplatnění procesního nákladového řízení. Definováním jednotlivých procesů uvnitř systému IPOS, s přiřazením jednoznačné odpovědnosti konkrétním pracovníkům, umožňuje stavební firmě měnit nevyhovující metody řízení a velmi rychle reagovat na měnící se aktuální podmínky a potřeby.Sídlo firmy a zastoupení

IPOS-SOFT spol. s r.o.
Vrchlického 735/4
415 01 Teplice
Tel.: +420 417 816 811
Fax : +420 417 816 812
E-mail: info@ipossoft.cz


Praha »
Brno »
Tábor »
Havířov »